สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้สามารถพบได้ที่คอนโดไนน์ตี้เอท ไวร์เลส

98-Wireless-garden
98-Wireless-gym
98-Wireless-Jacuzzi
98-Wireless-pool
98-Wireless-pool2